Skip to main content

Szentesi Kinizsi SZITE Labdarugó Klubház épület építési munkái II. ütem pályázati felhívás

 

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

 

Szentesi Kinizsi Szabadidő és Torna Egylet

 

 

 

                   DOKUMENTÁCIÓ

 

 

 

 

 

 

„Vállalkozási szerződés a Szentesi Kinizsi Szabadidő és Torna Egylet 6600 Szentes, Csongrádi úti Hrsz.:7934 számú telken a Szentes Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon meglévő Labdarúgó Klubház épület átalakítási munkái befejezése tárgyú nyílt pályázati eljáráshoz

 

 

 

 

 

 

Mellékletek:

 

-      árazatlan költségvetés kiírás

-      szerződés tervezet

-      építési engedélyezési tervdokumentáció

 

 

2017. 06. 09.

 

 

I. fejezet

Ajánlattételi felhívás

Előzmények:

Szentesi Kinizsi Szabadidő és Torna Egylet (Szentesi Kinizsi SZITE) 1913-ban alakult. A nagy múltra visszatekintő Szentesi Kinizsi SZITE törekvése, hogy az egyesület kötelékében tevékenykedő fiatalok részére rendszeres sportolást, testedzést, felüdülést, versenyzést biztosítson a településen, és annak vonzáskörzetében. A labdarúgó versenyengedéllyel rendelkezők száma 240 fő, 3 csapatot működik: 1 felnőtt és 8 utánpótláskorú. Szentes a 1996-ban megkapta a „Nemzet Sportvárosa” címet. Az ehhez kapcsolódó városi fejlesztések sorába illő elem a Labdarúgó Klubház kialakítása. A program kizárólag a labdarúgó pályák használatához szükséges, a labdarúgáshoz kapcsolódó helyiségek kialakítását támogatja. Így a meglévő épület földszintjén és az új kétszintes épületben sportolói – amatőr és profi -, edzői, bírói öltözők, szertárak, irodák, klubhelyiség kapnak helyet. A meglévő épület földszintjének nettó alapterülete 170 m2, az új épület nettó szintterülete 340 m2. Ezen a területen a szükséges funkciók elhelyezhetők, az épületegyüttes környezettel való jó kapcsolata megoldható. Az új épületszárny körülveszi a toldalékként épített lépcsőházat. A kortárs építészeti eszközökkel kialakított épület megtartja és láttatja a százéves egykor ipari épületet. Ugyanakkor egységes középület megjelenését ad. A város bevezető úja a Csongrádi út felőli feltárulása kedvező, az új épület az „arcát” mutatja a bejárat felé. Az filigrán acélszerkezet többféle módon is használható, például molinó kifeszítésére is alkalmas. Későbbiekben itt terasz kialakítható. A meglévő épület földszinti terei közösségi funkciókat szolgálnak. Előtte a center pálya felé kialakított terasz alkalmas a külső és belső tér harmóniájának megteremtésére. Az elképzelés nemesen egyszerű, puritán design, ugyanakkor kedvező középület megjelenést biztosít.

 

1.) Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe:

 

Szentesi Kinizsi Szabadidő és Torna Egylet (székhely: 6600 Szentes, Jövendő u. 1. sz., képviselő: Szabó Zoltán Ferenc elnök)

 

Ajánlatkérő megbízásából eljáró:

 

TUANA KERESKEDELMI és SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG (6727 Szeged, Búzavirág utca 32.)

Kontakt személy:       PUSKÁS MIHÁLY

Tel:                             70/774-5824

 

A dokumentáció ingyenesen beszerezhető: http://www.dalabdasport.hu/

          6600 Szentes, Jövendő utca 1.

 

2.) A beszerzés tárgya, mennyisége:

 

Szentesi Kinizsi Szabadidő és Torna Egylet 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz.:7934/1 számú telken a Szentes Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon meglévő Labdarúgó Klubház épület átalakítási munkái elkezdésére 2016. 04. 10-én írt ki pályázatot 2016.06.30-i teljesítési határidővel. A kivitelezési munkálatok I. ütemét az Autark Kft. végezte el. Jelen felhívás keretében kerül sor az épület átalakítási munkái befejezésére (II. ütem).

- építészet és villamosság

- épületgépészet

 

3.) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

 

átalányáras építési vállalkozási szerződés

építési engedélyhez kötött építési munkák

ÁFA hatálya alatt

jótállási idő jogszabály szerinti

 

4.) A teljesítés határideje: 2018. június 30., előteljesítés lehetséges

 

5.) A teljesítés helye: 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz.:7934/1 alatt

 

7.) Az ajánlattételi/beérkezési határidő: 2017. július 21. péntek 10:00 óra

 

8.) Az ajánlat írásbeli benyújtásának címe: zárt csomagolásban 1 eredeti példányban 6600 Szentes, Jövendő utca 1. (Ajánlatkérő székhelye) vagy e-mailen szentesikinizsi.szite@gmail.com

 

9.) Az ajánlattétel nyelve: magyar

 

10.) Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2017. július 21. péntek 17:00 óra

 

11.) Az ajánlatok felbontásának helye: 6600 Szentes, Jövendő utca 1.

12.) Fő finanszírozási és fizetési feltételek: Az ajánlatkérő a vállalkozási szerződésben rögzítendő munkák ellenértékét a műszaki ellenőr által igazolt számla benyújtását követően 8 munkanapon belül átutalással, forintban egyenlíti ki. Ajánlatkérő a beszerzést támogatás igénybevételével valósítja meg. A kivitelezés folyamán a kivitelező részszámlákat nyújthat be, végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás után.

 

13.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

 

A teljesítési véghatáridő késedelmes elmulasztása esetén az ajánlattevő a teljes vállalkozói díj 0,2 %/ naptári nap késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A kötbér maximuma a bruttó szerződéses ár 10 %-a.

 

14.) Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

 

15.) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az érvényes ajánlatot tett és a szerződés teljesítésére alkalmasnak minősített ajánlattevők közül a legkedvezőbb árúval köt szerződést az ajánlatkérő.

 

16.) Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem

 

17.) A beszerzés tárgyával kapcsolatos műszaki – minőségi, szakmai elvárások, kritériumok,   részvételi feltételek:

 

Tárgyi eszköz beruházásra, felújításra vonatkozó sportlétesítmény-fejlesztés vagy építőipari kivitelezés területén legalább két naptári évben működés.

Az ajánlattevőnek nem lehet köztartozása.

 

Az alkalmazni kívánt felelős műszaki vezetőnek az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KÖVIM együttes rendeletében előírt felelős műszaki vezetői névjegyzékben szerepelnie kell.

 

A munkálatok során a jelenleg érvényes előírásoknak megfelelő és minősített építőanyagok kerüljenek felhasználásra.

 

18.) Bírálati szempont: Összességében legalacsonyabb összegű ajánlat

 

19.) Egyéb információk:

 

- Ajánlatkérő az eljárás során elvárja, hogy ajánlattevők teljes körültekintéssel tegyék meg ajánlataikat.

 

- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pályázat elkészítésének költségei minden esetben az ajánlattevőt terhelik függetlenül az eljárás eredményétől, Ajánlatkérő semmilyen jogcímen nem téríti meg ajánlattevőknek az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerült költségeit.

 

- A rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentáció (tervek) szerint kell az ajánlatot megadni, a kiadott tételes árazatlan költségvetést kitöltve.

- Az ajánlat benyújtásának módja: az ajánlatot írásban, a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, a 8.) pontban megadott címre személyesen vagy postai vagy elektronikus úton. A külső csomagolásra a következőket kell felírni: „Szentesi Kinizsi Szabadidő és Torna Egylet 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz.:7934/1 számú telken a Szentes Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon meglévő Labdarugó Klubház épület átalakítási munkái befejezése (II. ütem)”, valamint az ajánlatadó cég megnevezése.

 

- Postázási/kézbesítési késedelem vagy egyéb, ajánlattevőn kívüli okból eredő késedelem kockázatát az ajánlattevő viseli.

- Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja.

 

- Az ajánlatot a következő minimális tartalommal és sorrendben kell benyújtani:

●      Kísérőlevél nyilatkozati tartalommal, hogy az ajánlattevő a felhívásban foglaltakat elfogadja, illetve az abban részletezett feltételeknek eleget tesz.

●      Tételes beárazott költségvetés

 

- 2017. július 24-én újabb felhívást teszünk közzé abban az esetben, ha jelen felhívásra legalább három ajánlat nem érkezne be.

 

20.) Az eredményhirdetés időpontja, helye: 2017. július 28. (péntek) 17:00; Ajánlatkérő székhelye 6600 Szentes, Jövendő utca 1.

 

21.) A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetés napját követően legkésőbb 2017. július 31. nap, a munkaterület átadásra a szerződés megkötését követő 2 munkanapon belül kerülhet sor.

 

22.) Az ajánlati felhívás kihirdetésének napja: 2017. június 10.

 

 

ajánlatkérő

CsatolmányMéret
01-KIV-palyazati_felhivas-jav.docx21.98 kB
2017 Szentes, Csongrádi út 2. Labdarúgó Klubház, erősáramú villanyszerelési munkái ÁRAK NÉLKÜL.xls99 kB
epgep_muleiras_szentes_labdarugokl_1430409699.pdf172.77 kB
latvanyterv.pdf3.81 MB
Szentes Klubház-gépész 2017 ÁRAK nélkül.xlsx33.95 kB
Szentes Labd. Klubház 2017 összesítő és építészet csak épület alternatív ÁRAK NÉLKÜL.xls583 kB
szerz-tervezet.doc23.86 kB
terkepmasolat.jpg822.55 kB
tervdokumentacio.pdf200.32 kB
Szentes-Labdarugo-Klubhaz-2017-statika-csak-epulet.pdf109.8 kB